24 Μαΐου, 2024
  • 24 Μαΐου, 2024
  • Home
  • ΘΕΜΑΤΑ
  • Ο ρόλος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Ο ρόλος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

By on 23 Νοεμβρίου, 2016 0 916 Views

Του Ντίνου Μιχαηλίδη
Προέδρου ΚΟΕ

Στο αθλητικό φάσμα κάθε χώρας, σημαντική θέση κατέχει και η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της διατήρησης του αθλητισμού μέσα σε πλαίσια που διέπονται από τις αρχές του Ολυμπιακού πνεύματος και των αξιών του Ολυμπισμού. Την Ολυμπιακή Επιτροπή δεν θα πρέπει να την εξετάζουμε μέσα στην οργανωτική δομή του αθλητισμού κάθε χώρας, γιατί είναι ανεξάρτητος φορέας που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ολυμπιακού Χάρτη, ο οποίος αποτελεί την πεμπτουσία του αθλητισμού. Όμως, επειδή μέσα στις ευθύνες της υπάγονται και τομείς που έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητισμού, είναι φυσικό, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή να θεωρείται βασικό συστατικό της δομής του αθλητισμού.

Για την Κύπρο, η αναγνώριση της ΚΟΕ το 1979, θεωρείται ως το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία της Κύπρου. Με την αναγνώριση, η Κύπρος αφενός μεν έγινε ισότιμο μέλος της ΔΟΕ με όλα τα δικαιώματα και ευθύνες που προνοεί ο Ολυμπιακός Χάρτης, και αφετέρου ενίσχυσε όχι μόνο την αθλητική, αλλά και την κρατική μας οντότητα.

Οι βασικοί σκοποί κάθε Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι :
1. Η ανάπτυξη και προστασία του Ολυμπιακού κινήματος και η διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος.
2. Η εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπιακού Xάρτη που διέπουν τη λειτουργία κάθε αθλητικού φορέα (Ομοσπονδίες κ.λ.π.).
3. Η οργάνωση προετοιμασία, επιλογή αθλητών και ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες που γίνονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
4. Η προστασία της απόλυτης αυτονομίας του αθλητισμού και η αποτελεσματική αντίσταση σε πιέσεις, πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, ενώ ο Ολυμπιακός Χάρτης και το καταστατικό της κάθε Ολυμπιακής Επιτροπής περιγράφουν με σαφήνεια τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ΚΟΕ, εντούτοις δεν καθορίζουν αυστηρά πρότυπα και διαδικασίες για την επίτευξη τους. Επαφίεται σε κάθε Ολυμπιακή Επιτροπή να επιλέγει τους τρόπους για την υλοποίηση τους και ανάλογα με το υφιστάμενο εθνικό αθλητικό πλαίσιο και τη νοοτροπία-παράδοση που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Ειδικά για την Κύπρο, ο ρόλος της ΚΟΕ περιορίζεται α) στη διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος, β) στις διεθνείς συμμετοχές, γ) σε προγράμματα αθλητικής ανάπτυξης (επιμόρφωση), δ) στη διεθνή προβολή και κυρίως ε) στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του αθλητισμού και των αθλητικών φορέων (Ομοσπονδίες).