12 Απριλίου, 2024
  • 12 Απριλίου, 2024
  • Home
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • Πιθανή αποβολή της ΕΠΟ αν…Προειδοποίηση Κουτσοκούμνη.

Πιθανή αποβολή της ΕΠΟ αν…Προειδοποίηση Κουτσοκούμνη.

By on 1 Δεκεμβρίου, 2016 0 991 Views

Σε νέεες περιπέτειες πιθανόν να μπεί το Ελληνικό ποδόσφαιρο αν σήμερα πετύχει η αίτηση στο δικαστηριο για διορισμό νέας προσωρινλης διοίκησης της ΕΠΟ και κατάργηση αυτής της ΦΙΦΑ.Ο Κωτάκης Κουτσοκουμνης που είναι ο επιτετραμμένος της ΦΙΦΑ στην Ελλάδα επισημαίνει τον κίνδυνο σε πρωινή παρέμβαση του μέσω του fb
υγκεκριμένα έγαψε τα ακόλουθα:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τυχόν επιτυχία της προσφυγής δεν θα σημαίνει και την αποβολή της ΕΠΟ από την ΦΙΦΑ. Σε ανάλογες περιπτώσεις αυτό έγινε !!!
Αυτό που μπορεί να διασφαλιστεί είναι η μόνιμη και οριστική διαγραφή του σωματείου που προσφεύγει σύμφωνα με το καταστατικό ΕΠΟ και ΦΙΦΑ.
Κρίσιμη μέρα σήμερα..
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Χθες κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών από τον δικηγόρο και πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, Ανδρέα Μαλάτο, με την ιδιότητα του μέλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου Ηρακλείου Αττικής προσφυγή κατά της νομιμότητας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η ημερομηνία συζήτησής θα προσδιοριστεί την Πέμπτη 1/12.

Ο Μαλάτος ζητεί προσωρινή διαταγή για το διορισμό προσωρινής διοίκησης για τη διενέργεια εκλογών, όπως προβλέπει ο αθλητικός νόμος και όχι όπως προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή «Για το διάστημα από 5-10-2016 μέχρι και σήμερα στερείται νομίμως εκλεγμένης, καθώς και νομίμως προσωρινά διορισμένης διοικήσεως, προκειμένου να διενεργήσει τις εκλογές σύμφωνα με το νόμο (…) Κατά τις επερχόμενες επομένως εκλογές, εφόσον αυτές διεξαχθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος θα πρέπει να συμμετέχουν πεντακόσιοι (500) περίπου εκλέκτορες, ενώ σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον καταστατικό της ΕΠΟ μπορούν να συμμετέχουν μόνο εκατόν ογδόντα δύο (182)».

Επίσης ο Μαλάτος υποστηρίζει ότι «Επειδή ήδη από 5-10-2016 έχει λήξει η θητεία του απερχομένου ΔΣ της ΕΠΟ και θα πρέπει να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και θα επιμεληθεί των μέχρι τότε τρεχουσών υποθέσεων της Ομοσπονδίας.

Επειδή και το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, κατά το μέρος που αφορά την επίλυση μιας ενδο-ομοσπονδιακής διαφοράς αναφερόμενης στην εκλογική διαδικασία νόμω και ουσία βασίμως έκρινε, ως επιληφθέν ιδιωτικής διαφοράς, ότι οι επερχόμενες αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 3262/2004, πλην όμως, ως διαιτητικό όργανο δεν νομιμοποιείται και στον ορισμό προσωρινής διοικήσεως, δεδομένου ότι σε διαιτησία υπάγονται μόνο οι ιδιωτικές διαφορές και όχι οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας. Αλλωστε ούτε με νόμο, ούτε με σύμβαση, ούτε και με το καταστατικό ή τους κανονισμούς της ΕΠΟ υπήχθησαν τέτοιες υποθέσεις σε αυτό.

Επειδή η ορισθείσα από την ΦΙΦΑ «Επιτροπή Εξομάλυνσης» που σήμερα διοικεί de facto την ΕΠΟ, όπως προκύπτει από την κοινοποίηση της απόφασής της, στον βαθμό που προσλαμβάνει την έννοια του διορισμού προσωρινής διοικήσεως στην ΕΠΟ, παραβιάζει ευθέως και προκλητικώς την έννομη και συνταγματική μας τάξη, αφού βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της καταστατικές διατάξεις.

Επειδή και η απόπειρα νομιμοποίησης της παραπάνω επιτροπής, ως προσωρινής διοικήσεως της ΕΠΟ, μέσω του άρθρου πέμπτου του νόμου 4431/2016 παραβιάζει ευθέως το άρθρο 94 παρ.2 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια, ο δε κοινός νομοθέτης μπορεί μεν να ρυθμίσει ειδικότερα τον τρόπο υπαγωγής τους σε αυτά, δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει από τα δικαστήρια την αρμοδιότητα αυτή.

Επειδή μια τέτοιου είδους αφαίρεση εκ του Συντάγματος αποδιδομένης αρμοδιότητος και απόδοσή της σε άλλα εκτός ελληνικής έννομης τάξης όργανα ή οργανισμούς, όπως εν προκειμένω η ΦΙΦΑ, μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 28 του Συντάγματος για την αναγνώριση τέτοιου είδους αρμοδιοτήτων σε διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς βάσει διεθνών συμβάσεων που επικυρώνονται από το Κοινοβούλιο με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των μελών του Κοινοβουλίου, πράγμα που προφανέστατα και σε καμία από τις παραπάνω εκτεθείσες διαστάσεις δεν υφίσταται εν προκειμένω.

Επομένως η παραπάνω νομιμοποίηση της «Επιτροπής Εξομάλυνσης» θα μπορούσε μεν να λάβει τον χαρακτήρα έγκρισης του διορισμού ενός οργάνου-τοποτηρητή της ΦΙΦΑ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί, με τρόπο συνταγματικά ανεκτό, να έχει την έννοια της δια νόμου αναγνωρίσεως προσωρινής διοικήσεως της ΕΠΟ.

Επειδή το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 739,740 και 786 ΚΠολΔ και 69 ΑΚ , είναι αρμόδιο να ορίσει προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΟ επί τω τέλει της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας σύμφωνα με τον νόμο με παρεμπίπτουσα κρίση ως προς την εν προκειμένω εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 3262/2004.

Επειδή αμφότερες οι παρατάξεις που έχουν δημιουργηθεί άτυπα και διεκδικούν την ηγεσία της ΕΠΟ έχουν αποδεχθεί κατ’ ουσίαν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με το παράνομο εκλογικό σύστημα που προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ, και επομένως κανένα από τα μετέχοντα σε αυτές πρόσωπα δεν θα πρέπει να μετέχει στην προσωρινή διοίκηση που το Δικαστήριό Σας θα ορίσει, και για το λόγο αυτό προτείνω
να διορίσετε προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΟ, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

1.Ανδρέας Μαλάτος του Λεωνίδα, ως πρόεδρος
2.Ευάγγελος Κρητικός του Κων/νου, ως Αντιπρόεδρος
3.
4.Δώρος Κλεοβούλου του Αριστείδη, ως μέλος
5.Ζώης Κολιός του Θρασύβουλου, ως μέλος
6.Κίμων Αναστασίου του Δημητρίου, ως μέλος
7.Δημήτρης Γρηγοριάδης του Χαραλάμπους, ως μέλος
8.Σπυρίδων Χριστοφορίδης του Νικολάου, ως μέλος
Να ορίσετε ως έργο της προσωρινής διοίκησης αποκλειστικά την διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης και διαδικασίας για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 3262/2004, καθώς και για την διεκπεραίωση των ανεπίδεκτων αναβολής τρεχουσών υποθέσεων της ομοσπονδίας