18 Μαΐου, 2024
  • 18 Μαΐου, 2024
  • Home
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
  • Συνέλευση και εκλογές στις 29 Δεκεμβρίου στην Ανόρθωση

Συνέλευση και εκλογές στις 29 Δεκεμβρίου στην Ανόρθωση

By on 14 Δεκεμβρίου, 2016 0 1352 Views

Ανακοίνωση της Ανόρθωσης:
Δίδεται ειδοποίηση στους μέτοχους της Εταιρείας ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 στις 6.00 μ.μ., στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με μόνο θέμα τον διορισμό/εκλογή νέου Προέδρου και πέντε άλλων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώσεις:
1. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας.
2. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Οδός Αντώνη Παπαδόπουλου, 6053 Λάρνακα) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.
3. Υποψηφιότητες για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθούν στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η Συνέλευση. Οποιαδήποτε τέτοια υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται με δήλωση υποστήριξης από τουλάχιστον δύο μέτοχους της Εταιρείας. Δεν είναι απαραίτητο για υποψήφιο σύμβουλο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.