21 Ιουνίου, 2024
  • 21 Ιουνίου, 2024

H επόμενη μέρα στα διοικητικά της Ανόρθωσης

By on 22 Δεκεμβρίου, 2016 0 666 Views

Πραγματοποιήθηκε χθες (21/12/2016) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της Ανόρθωσης , κατά την οποία υπήρξε αθρόα προσέλευση μελών.
gssillogu1-300x200
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χαράλαμπος Μανώλη ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε αποδεκτό το πληρεξούσιο των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του κ. Πουλλαΐδη στην εταιρεία και οι οποίοι είναι οι εξής:

1) Το δικαίωμα ανάκλησης του πληρεξουσίου από τον κατέχοντα την πλειοψηφία των μετοχών.
2) Το δικαίωμα παρέμβασης σε οποιαδήποτε στάδιο από τον κατέχοντα την πλειοψηφία των μετοχών.
3) Το θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ Σωματείου και Εταιρείας σε περίπτωση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από την Συμφωνία Διαχείρισης.
4) Η παρούσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και η δυνατότητα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του Σωματείου και έναντι τρίτων (δεδομένου ότι στηρίζετο σε τεράστιο βαθμό στην χρηματοδότηση που ελάμβανε από τον μεγαλομέτοχο).

Η μη αποδοχή του πληρεξουσίου εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, καταρτίστηκε οδικός χάρτης για τα βήματα που εξουσιοδοτείται να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενόψει και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στις 29 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά ο οδικός χάρτης και τι αυτός περιλαμβάνει:

1) Να γίνει προσπάθεια όπως η λύση εξευρεθεί μέσω της Εταιρείας από τους ίδιους τους μετόχους της Εταιρείας. Το Σωματείο σαν κάτοχος του 30% των μετοχών της Εταιρείας θα πρέπει να είναι έτοιμο να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια νοουμένου ότι θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Σωματείου και της Ποδοσφαιρικής Ομάδας και θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η διοικητική κρίση.
2) Εάν η Εταιρεία αδυνατεί να εξέλθει από το τέλμα που ευρίσκεται δια μέσου των εταιρικών διαδικασιών, ως είθισται, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η Συμφωνία Διαχείρισης σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο ή/και τους μετόχους της Εταιρείας .
3) Εάν δεν προκύψει συναινετική λύση και οδηγηθούμε σε αδιέξοδο τότε σαν Σωματείο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μονομερούς ακύρωσης της Συμφωνίας Διαχείρισης της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Κατά την τελευταία συνεδρία του Δ.Σ. δόθηκαν οδηγίες στους νομικούς συμβούλους του Σωματείου καθώς και στην οικονομική επιτροπή όπως μελετηθούν ενδελεχώς οι όροι που διέπουν την Συμφωνία Διαχείρισης τόσο από νομικής όσο και από οικονομικής άποψης και να ενημερώσουν το Δ.Σ. κατά πόσο νομιμοποιείται το Σωματείο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει πάνω στην ποδοσφαιρική ομάδα αλλά και στο Σωματείο γενικότερα, καθώς πέραν των δυο μερών, εμπλέκονται και τρίτοι όπως η ΚΟΠ, η ΟΥΕΦΑ αλλά και το κράτος. Θα πρέπει επίσης να μελετηθούν τυχών αντιδράσεις και πιθανές ενέργειες μετόχων της Εταιρείας καθώς και οι επιπτώσεις που θα έχουν στο Σωματείο.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η εισήγηση του Δ.Σ. για επαναβεβαίωση της απόφασης για παραχώρηση Εγγύησης από τον Σύλλογο προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ σχετικά με το εκκρεμές δάνειο της εταιρείας Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος Αμμόχωστος Δημόσια Λτδ.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως αρχίσει εντατική οικονομική εκστρατεία, για ενίσχυση του Συλλόγου ούτος ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί έναντι των υποχρεώσεων του στο κράτος.