18 Ιουνίου, 2024
  • 18 Ιουνίου, 2024

Γυναικείο Πρωτάθλημα 2017 – 2018

By on 10 Μαΐου, 2017 0 608 Views
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για σκοπούς λήψης απόφασης για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση του Πρωταθλήματος Γυναικείου Ποδοσφαίρου 2017/2018 ζητά τη δήλωση ενδιαφέροντος από όσα Σωματεία θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο πιο πάνω Πρωτάθλημα.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου , Ταχ. Κιβ. 25071, Λευκωσία με ταχυδρομείο ή δια χειρός ή με φαξ στον αριθμό 22-590544, το αργότερο μέχρι την 31.05.2017.
1.Τα ενδιαφερόμενα Σωματεία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες Προϋποθέσεις:
1.1 Τα Σωματεία να είναι στεγασμένα και να λειτουργούν νόμιμα βάση της κείμενης νομοθεσίας, σαν Σωματεία και να είναι επίσης εγγεγραμμένα στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ. Πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών ή πρωτότυπα, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να σταλούν στην ΚΟΠ μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
1.2 Τα Σωματεία Γυναικείου να έχουν στη διάθεση τους στάδιο το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου και να έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 100 καθήμενων θεατών.
Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει:
– Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου .
– Δήλωση ότι το Σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας, και το περιεχόμενο της Προκήρυξης και ότι θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας.
-Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού ότι είναι εγγεγραμμένο βάση της κείμενης νομοθεσίας σαν Σωματεία.
– Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού ότι είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ.
– Βεβαίωση για το πού στεγάζετε το Σωματείο.
– Πίνακα στον οποίο θα φαίνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το φαξ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και το επάγγελμα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οτιδήποτε άλλο απαιτείται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.
– Το λογότυπο του σωματείου.
– Γραπτή βεβαίωση της αρχής σταδίου (ιδιοκτήτη) ότι παραχωρεί το στάδιο της για τους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.
Τα Σωματεία Γυναικείου θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο με τουλάχιστον 18 ποδοσφαιρίστριες από τις οποίες υποχρεωτικά οι τρεις τουλάχιστον θα είναι κάτω των 19 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος, όπως και αιτήσεις για εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Ποδοσφαιριστών.