24 Μαΐου, 2024
  • 24 Μαΐου, 2024
  • Home
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
  • Συνέλευση της Ομόνοιας στις 5 Ιουλίου…Εκεί θα λεχθούν όλα

Συνέλευση της Ομόνοιας στις 5 Ιουλίου…Εκεί θα λεχθούν όλα

By on 15 Ιουνίου, 2017 0 1127 Views

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017, στις 16:00 στο Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ.

Απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, και ακολούθως όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, με το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση.

Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στη Συνέλευση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατάθεση της Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατάθεση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου

3. Κατάθεση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

5. Συζήτηση.

6. Συζήτηση θεμάτων τα οποία ενέγραψαν μέλη του Σωματείου όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής