21 Ιουνίου, 2024
  • 21 Ιουνίου, 2024
  • Home
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
  • Αυτούσιες οι αποφάσεις της ΚΟΠ για τα αυστηρά μέτρα που πήρε για τους φακέλους

Αυτούσιες οι αποφάσεις της ΚΟΠ για τα αυστηρά μέτρα που πήρε για τους φακέλους

By on 21 Νοεμβρίου, 2016 0 1301 Views

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία υπό την Προεδρία του Αναπληρωτή Προέδρου της κ. Γιώργου Κούμα, προχώρησε στην τροποποίηση του Πειθαρχικού Κανονισμού για τους αγώνες με ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν ομόφωνες και πέραν από τις προβλεπόμενες ποινές περιλαμβάνει μηχανισμούς και διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή των μέτρων.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα Πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ και στην οποία καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο, με την τροποποίηση θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

1.Στον πρώτο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000.

2. Στο δεύτερο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000 και αφαίρεση 6 βαθμών. Σε περίπτωση που ο φάκελος αφορά ομάδα Β’, Γ’ ή Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ ή οποιασδήποτε άλλης Κατηγορίας Πρωταθλήματος ΚΟΠ, τότε επιπρόσθετα της ποινής του προστίμου των €50.000 και της αφαίρεσης των 6 βαθμών, θα επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης ανόδου του σωματείου στην πιο πάνω ανώτερη κατηγορία και στη θέση του θα προάγεται το αμέσως επόμενο σωματείο.

3. Στο τρίτο φάκελο θα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής των σωματείων, στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν (διαβάθμιση) και αποκοπή όλων των χορηγιών και/ή εσόδων τα οποία τα σωματεία θα ελάμβαναν από τη συμμετοχή τους στα εν λόγω πρωταθλήματα, από τη ΚΟΠ.

4. Στο τέταρτο φάκελο θα επιβάλλεται η ποινή προστίμου €100.000 και παράλληλα διαγραφή του σωματείου από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας δεν θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ για τα επόμενα 5 χρόνια.

Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας ενός σωματείου θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της ποινής της διαγραφής του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως μετά την παραπομπή ενώπιον του, της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την UEFA δεν καταλογίζει και/ ή αποδίδει υπαιτιότητα σε οιονδήποτε σωματείο, τότε θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το φάκελο που αποστέλλεται από την UEFA διαπιστώνεται ότι η επιχειρούμενη χειραγώγηση του αγώνα στη βάση της ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, δεν επετεύχθη (απέτυχε το συγκεκριμένο στοίχημα) τότε ο φάκελος θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

Νοείται ότι ο φάκελος για όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις και έρευνα στην αστυνομία.

Η πιο πάνω απόφαση για τροποποίηση του Πειθαρχικού Κανονισμού θα έχει ισχύ από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες πρόνοιες των Πειθαρχικών Κανονισμών θα εξακολουθούν να ισχύουν και θα εφαρμόζονται πλήρως για όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες οι οποίοι έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα 21 Νοεμβρίου 2016.

Τα προηγούμενα των σωματείων θα μετρούν για τρεις ποδοσφαιρικές περιόδους και ακολούθως θα μηδενίζονται. Δηλαδή με τη σημερινή απόφαση τα οποιαδήποτε προηγούμενα των σωματείων θα μετρούν από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018 – 2019.

Επιτροπή επαφής με την UEFA

Σε μια άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ συστάθηκε επιτροπή από υψηλόβαθμα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας που θα έχει επαφές με τα αρμόδια τμήματα της UEFA για διευκρίνηση των οποιαδήποτε θεμάτων προκύπτουν από τους φακέλους αλλά και της όλης διαδικασίας για σύνταξη του φακέλου από τη σχετική επιτροπή της UEFA.

Εάν κριθεί αναγκαίο, μετά τις επαφές της πιο πάνω επιτροπής με την UEFA τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για ενίσχυση του Πειθαρχικού της κανονισμού.

Επίσης αποφασίστηκε ότι η δημοσιοποίηση παραλαβής φακέλου από την UEFA θα γίνεται ταυτόχρονα με την παραπομπή του από τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα στον Αθλητικό Δικαστή.